Nejnovější články

  • Informace k placení místních poplatků v roce 2021
    Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství.
  • Nový systém ArcoSmart v oblasti odpadového hospodářství
    Jak již bylo avizováno na konci uplynulého roku, přechází naše obec od měsíce května 2021 k automatizovanému systému zabezpečujícímu komplexní evidenci odpadových nádob, jejich vyprazdňování a umožňujícímu sběr komplexních dat pro vytvoření uceleného obrazu o odpadovém hospodářství.

Úřední deska

Hlášení rozhlasu